Vad är spår?

Järnväg är det spårfordon transporteras på. De består av räls som är skenor gjorda av metall av eller trä. De moderna järnvägarna är gjorda av stålräls som väger runt 60 kg per löpmeter med tunga betongsliprar och stabil ballast av grov makadam. Rälsen fästs med fästanordningar på slipern och svetsas ihop till ett skarvfritt spår. Järnvägen byggs numera också upp för attrailroad-tracks-23521292901749uk0 klara av godstrafik på runt 22 ton, axellast med en hastighet upp till 120 km/ h och persontåg på minst 250 km/ h.

Innan den utvecklade järnvägen bestod rälsen av rännor som var anpassade för hjulförsedda fordon. När den mer utvecklade järnvägen kom användes den mest för gruvtransporter. I början lades trästockar ut på spåret för hjulvagnen att rulla på. Utvecklingen för spåret fortsatte och man stärkte spåret med järnbeslag som sedan ersattes med gjutjärnsskenor och smidesjärnsskenor. Det moderna spåret kom under 1800-talet då kvalitén på materialen förbättrades samtidigt som konstruktionen ändrades till en mer anpassad form för spårfordon.

I Sverige kom den första statliga järnvägen vid mitten av 1800-talet. Den vägde cirka 30 kg per löpmeter och längden på varje räls var runt 6,4 meter. Rälsen fästes dessutom på plansågade sliprar som fästes med spikar. Sliprarna hade också grusballast som gjorde det till ett stabilt spår.

När det gäller konstruktionen av spåren utvecklas den ständigt för att de ska vara så säkra och effektiva som möjligt. Konstruktionen utgick från upptäckten av att rälsen fäste sig bra på mjuka träsliprarna och en platta av stål. En platta av stål med hål för spikarna lades därför mellan rälsen och sliprar. Efter upptäckten utvecklades idén till att skruva fast plattan på slipern med bultar samt fästa en fjäderklämma som kläms mot rälsfoten.

Vid 70-talet utvecklades det första skarvfria spåret i Sverige. Det konstruerades genom att tunga sliprar av betong kunde användas.