Res med SJ

SJ är ett svenskt järnvägsbolag som ägs och drivs av svenska staten. Syftet med SJ är att man ska göra privattrafik lönsamt och ett bra alternativ till att resa med bilar längre bitar. Omkring 800 tågavgångar sker idag varje dag till runt 160 olika stationer runt om i landet. Det ska gå snabbt, samt vara enkelt och bekvämt att resa med SJ. SJ står för Statens järnvägar. De har många olika tåg som till exempel snabbtåg, intercity tåg, regionala tåg, lok, vagntåg, motorvagnståg och regionala tåg. Norrlandståg som är ett dotterbolag timages-19ill SJ kör även nattåg. Många dotterbolag bedriver en verksamhet som har en nära anknytning till SJs kärnverksamhet.

Tanken bakom SJ är att man ska göra det möjligt för alla att resa miljövänligt och att alla ska vilja ta tåget, vilket även ska innebära att det är mer lönsamt att resa med tåg än med bil. Det är ofta mer avslappnade att resa med tåg och med SJs wifi kan du som exempel spela roulette online genom att gå in på http://www.roulette4fun.com/se för en avkopplande stund.

Kungliga järnvägsstyrelsen ligger som grund för SJ och de startade upp 1856 och bestod då av de två stora banorna i landet. Under 1950-talet var SJ den största arbetsgivaren i hela Sverige och hade hela 50 000 anställda.1963 beslutade man i riksdagen att varje trafikslag måste bära sig ekonomiskt och därefter lades många stationer ned och man ersatte dem med bussförbindelser. 1958 fanns det 90 järnvägar mellan Malmö och Stockholm. I slutet av 70-talet var samma siffra knappt 20. Under 1980 talet fördes kostnaden för att driva järnvägarna över på varje län. Detta var för att man skulle få Statens Järnvägar att bli mer lönsamt.

SJ:s priser påverkas av efterfrågan på biljetterna och när man väljer att resa, det vill säga hur långt innan avgång som man väljer att boka sin tågbiljett. Därför är det ej fasta priser för SJ och det kan variera kraftigt i pris.