Om olika sorters tåg

Tåg har funnits länge och varit ett transportmedel för människor och även fungerat som transport när det gäller förflyttning av gods och material. Ett tåg kan bestå av flera sammankopplade vagnar och kan därför göras mycket långt om så önskas. Idag delas tåg in i tre olika kategorier; persontåg, arbetståg och godståg. I Sverige så byggdes den första järnvägen som hade lokdrift 1856 och under hela 1800-talet så utvecklades allt större och starkare lok vilket ledde till högre effektivitet. Man lyckades utveckla art6tågbromsen under 1870-talet vilket ledde till att färre olyckor ägde rum.

För transport och förflytt
ning av passagerare så talar man om persontåg. När man började använda tåg för transport av människor drogs dessa med hjälp av hästar men i takt med utvecklingen så använde man senare lok. På så sätt blev tågen större och mycket mer effektiva. Persontåg har oftast olika klasser där man kan sitta. Det finns exempelvis första klass, andra klass, en tyst avdelning och en avdelning avsedd för dem som färdas med djur. Pendeltåg kom vid slutet av 1800-talet och senare utvecklades även motorvagnståg vilka inte längre behöver ett lok.

Pendeltåg trafikerar huvudsakligen mindre sträckor inom ett specifikt storstadsområde samt till närliggande orter. Det var redan under 1800-talet som man märkte att det fanns ett behov av tåg mellan vissa städer, eftersom många exempelvis jobbade i den större staden men bodde vid en näraliggande mindre ort. Idag så har pendeltågssystem utvecklats rejält och kan till och med köras under marken då de har egna järnvägssystem och elsystem.

Godståg avser de tåg som transporterar varor så som kol och containrar medan arbetståg används vid byggnader, olika sorters underhåll eller undersökningar av järnvägsspåret. Arbetståget transporterar alltså inte gods eller personer utan används i syftet att uträtta något. Dock med tidens gång och utveckling så har arbetståget och godståget blivit allt mer lika varandra.