Tåg har funnits under en mycket lång tid. Redan från början var det ett relativt bekvämt sätt att resa, då man kunde vila genom resan. Järnvägen utvecklades och även tågen i sig. På denna sida finns en historisk beskrivning av utvecklingen från de gamla ångloken till dagens snabba expresståg.

Numera är tåg som transport en viktig del av infrastrukturen. Många reser med tåg till och från jobb eller till semestern. Denna sida beskriver vilka fördelar det finns med att åka tåg. Numera är fördelarna många då man på de flesta tåg har tillgång till Internet.

I Sverige har tågen varit en betydande faktor till att industrin har utvecklats. Då vårat land är tämligen stort har man hela tiden byggt ut tågnäten. På denna sida kan man läsa om utvecklingen av järnvägen i Sverige ur ett historiskt perspektiv. Detta kan vara speciellt intressant då de flesta inte känner till hur tågtrafiken såg ut från början i landet.

Tåg, och satsning på tågtrafik, är idag högst relevant för att kunna nå utsatta miljömål, både nationella och internationella. Samtidigt som järnvägar byggs ut i hela världen utvecklas själva tågen för att vara mer effektiva. Det har även blivit viktigt att restiden kortas ned så mycket som möjligt. Här kan man läsa om vilka tåg som är absolut snabbast i hela världen, samt var de finns.

En av världens mest kända järnväg är den transsibiriska. Det finns på denna sida en artikel som beskriver denna episka räls och vad man kan få se om man åker hela sträckan.