Hyperloop och ånglok

  • Ånglok

År 1804 byggdes det första användbara ångloket av ingenjören, Richard Trevithick. Innan det har det funnits modell och idé om en ångdriven dragvagn för järnväg, men det har aldrig lyckats förverkligas till en användbar maskin. När de första användbara ångloken byggdes tog det ett tag för dem att börja användas kommersiellt. Det var runt år 1825 när ångloken sattes i trafik på allmän järnväg. Detta var mellan Shildon och Stocktonscreen-shot-2013-11-05-at-10-57-12-am i Storbritannien. I Sverige byggdes de första ångloken i Eskilstuna av företaget, Munktells år 1853. Ångloken kallades, “Förstlingen” och användes i Norberg och mellan Nora och Ervalla.

Med tiden blev ångloken effektivare och användes flitigare. De utvecklades och blev större med åren, men runt sekelskiftet infördes överhettaren. Överhettaren var i ångpannan för att höja temperaturen upp till 400 grader och med detta kunde driften i ångmaskinerna samt ångturbiner effektivares. Som resultat av att ångloken konstant utvecklades byggdes Sveriges största ånglokstyp år 1914. Modellen hette snälltåglok litt. F. Fram till år 1953 byggdes ånglok i Sverige och SJ använde det till år 1972. Inom industrier användes ångloken till år 1977. Detta var av anledningen att år 1920 kom el-loken att ersätta ånglokens plats. Med andra ord ansågs el-loken effektivare än ångloken.

När el-loken kom tog det inte lång tid innan diesel-loken kom att ersätta dem. Efter diesel-loken kom motorvagnarna som än idag används.

  • Hyperloop

Hyperloop är ett koncept för framtida färdmedel. Den utvecklades av entreprenören, Elon Musk år 2012. Numera utvecklas idén av frivilliga organisationer. Konceptet är att den ska transportera både människor och varor. Tanken är att den ska ha lågt lufttryck, lufttrycket ska vara på gränsen till vakuum för att luftmotståndet ska bli så lite så möjligt. Den ska drivas av linjära induktionsmotorer och linjärmotorer. I kapslarna ska det rymmas antingen människor eller varor. Farten för hyperloopen är beräknad att vara runt 1200 km/h.