Latest

Hyperloop och ånglok

Ånglok År 1804 byggdes det första användbara ångloket av ingenjören, Richard Trevithick. Innan det har det funnits modell och idé om en ångdriven dragvagn för järnväg, men det

Snabbaste tågen i världen

Höghastighetståg blir allt vanligare i världen, framförallt vid persontransport där kunderna efterfrågar kort restid. Även i Sverige används höghastighetståg i form av bland annat X40 och de används

Transsibiriska järnvägen

Många drömmer om att någon gång få åka den kända Transsibiriska järnvägen. Det blir en rejäl åktur! Denna kända tur går från Moskva till Vladivostok. Spåret byggdes i

Om olika sorters tåg

Tåg har funnits länge och varit ett transportmedel för människor och även fungerat som transport när det gäller förflyttning av gods och material. Ett tåg kan bestå av

Järnvägens historia i Sverige

Järnvägar började byggas i Sverige 1856. Då skapades förbindelser mellan Stockholm och Göteborg i form av Västra stambanan, liksom Stockholm och Malmö i form av Södra stambanan. Från

Res med SJ

SJ är ett svenskt järnvägsbolag som ägs och drivs av svenska staten. Syftet med SJ är att man ska göra privattrafik lönsamt och ett bra alternativ till att

Vad är spår?

Järnväg är det spårfordon transporteras på. De består av räls som är skenor gjorda av metall av eller trä. De moderna järnvägarna är gjorda av stålräls som väger